Bestyrelse


Formand Inge Marie Holmskov

Stokkebækvej 14 - 5874 Hesselager
+45 21 48 90 79 | +45 62 25 19 60
Send email


Næstformand Kurt Ørnegaard

Buevej 21 - 5874 Hesselager
+45 28 80 23 35 
Send email

 

Lasse Hansen

Buevej 11 - 5874 Hesselager
+45 25 32 62 30 | +45 xx xx xx xx
Send email   Lasseglenn@gmail.com


Ole Vagn Jensen

Galdbjerg Kohavevej 21 - 5874 Hesselager
+45 20 43 01 20 | +45 62 24 12 50


Helen Hansen

Humlebjergvej 26 - 5892 Gudbjerg
+45 61 99 30 27
Send email


Erik Vogn

Tingstedet 10 - 5874 Hesselager
+45 27 61 95 31
Send email


Susanne Pedersen

Purreskovvej 11 - 5874 Hesselager
+45 23 30 27 96
Send email


Kasserer Annette Pedersen

Søvangen 15 - 5884 Gudme
+45 62 25 35 85 | +45 51 32 63 35
Send email

Vedtægter

 

Hent vedtægterHent vedtægter for Hesselager fS (pdf)

 

Adresse

Klubhuset
Østergade 52 - 5874 Hesselager

KONTAKT

  • Hesselager Forenede Sportsklubben
  • Klubhuset
  • Østergade 52 - 5874 Hesselager
  • Telefon +45 62 25 31 75
  • Formand telefon +45 21 48 90 79
  • Findvej