Kontakt

Redaktion

Ellen Andenæs (ansvarshavende)
Bøsørevej 43
5874 Hesselager

Email  hfssportsnyt@mail.tele.dk


Svend Andenæs
Bøsørevej 43
5874 Hesselager

Kasserer:
Birgitte Nielsen
Buevej 21
5874 Hesselager

bi-ku@mail.dk

 

Udgiver

Hesselager fS
Oplag: 1000 eksemplarer
Numre: 4 årlige
Tryk: Langå Tryk

KONTAKT

  • Hesselager Forenede Sportsklubben
  • Klubhuset
  • Østergade 52 - 5874 Hesselager
  • Telefon +45 62 25 31 75
  • Formand telefon +45 21 48 90 79
  • Findvej